Support

Product FAQs

Installatie

Hoe verwijder ik mijn USB-videoadapter in Windows XP?

  1. Trek de USB-videoadapter uit de computer.
  2. Klik op Start > Configuratiescherm > Programma's toevoegen en verwijderen.
  3. Klik met de rechtermuisknop op DisplayLink Core Software en selecteer Verwijderen.
  4. Start de computer opnieuw, wanneer de desbetreffende instructie verschijnt.

NB: DisplayLink komt twee keer in de programmalijst voor. Wanneer u DisplayLink Core Software verwijdert, worden alle DisplayLink programma's verwijderd.