Användarvillkor

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska StarTech.com eller dess tjänstemän, chefer eller medarbetare/anställda vara ansvariga för indirekta skador, speciella skador, följdskador eller andra skador, oavsett om det var enligt avtal, en förseelse (inklusive, men inte begränsat till oaktsamhet) eller annat, som uppstår vid användning av eller oförmåga att använda sig av denna webbplats eller det material som finns på, eller är tillgängligt via, denna webbplats. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, skador som uppstått för att du litat på information från StarTech.com eller skador förorsakade av misstag, avbrott, utelämningar, radering av filer eller e-post, fel, defekter, virus, förseningar i verksamhet eller överföringar eller annat prestandafel.

Inte i något fall ska StarTech.coms totala ansvar - oavsett enligt avtal, garanti, försummelse (inklusive aktiv, passiv och tillskriven försummelse), produktansvar, strikt ansvar eller annat - som uppstår vid användning av denna webbplats överskrida det belopp som du betalar, om något, till StarTech.com för att få åtkomst till denna webbplats.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Prata med en rådgivare. Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina frågor.