Algemene Voorwaarden

Beperking van Aansprakelijkheid

In geen geval zijn StarTech.com of haar bestuurders, directeuren of werknemers aansprakelijk voor elke indirecte, speciale of gevolgschade, of elke andere schade in welke vorm dan ook, op basis van een contract, redelijkheid en billijkheid (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid) of anderszins, die voortvloeit uit of op een andere manier verband houdt met het gebruik of niet kunnen gebruiken van deze site of de artikelen die op deze site worden aangeboden, of waartoe u toegang krijgt. Daartoe behoort zonder enige beperking schade die wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit het feit dat u vertrouwt op informatie die u verkrijgt van StarTech.com of die het gevolg is van vergissingen, omissies, onderbrekingen, verwijderen van bestanden of e-mails, fouten, defecten, virussen, vertragingen bij het gebruik of de verzending of enig ander falen in presteren.

In geen geval is de totale aansprakelijkheid van StarTech.com -- op basis van een contract, garantie, redelijkheid en billijkheid (inclusief actieve, passieve of aangerekende nalatigheid), productaansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid of andere theorie -- die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site niet hoger dan de vergoeding die u eventueel betaalt aan StarTech.com voor toegang tot of gebruik van deze site.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden?

Praat met een adviseur. Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.