Support

Product FAQs

Installation

Hur avinstallerar jag min USB-videoadapter i Windows XP?

  1. Koppla ur USB-videoadaptern från datorn.
  2. Klicka på Start > Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program.
  3. Högerklicka på DisplayLink Core Software och välj Avinstallera.
  4. Starta om datorn vid uppmaning.

Obs.: Det finns två DisplayLink-poster i listan över program. När du avinstallerar DisplayLink Core Software avinstalleras alla DisplayLink-poster.