Slutanvändare – Villkor

Följande villkor gäller för slutanvändare på StarTech.com. Gäller från och med 2 oktober 2013

Vid användning av vår webbplats

Tack för att du besöker StarTech.com. Följande riktlinjer och policyer reglerar användning av och åtkomst till vår webbplats. Genom att använda vår webbplats godkänner du riktlinjerna och policyerna. Då och då reviderar vi detta dokument för att garantera att det korrekt återspeglar den senaste informationen.

Om du inte godkänner informationen i villkoren, eller behöver få informationen förtydligad, kontakta vår kundtjänst via Live Chat, e-post eller telefon så att vi kan hjälpa dig.

Integritet

Vi tar din integritet på allvar och uppmuntrar dig att läsa vår Integritetspolicy så att du är välinformerad om vår webbplats. Om du har några frågor eller funderingar om denna policy kan du kontakta oss för förtydligande.

Policyer angående produktgaranti

Vi erbjuder gratis livstidsgaranti på teknisk support för alla våra produkter. Eftersom garantierna är specifika för varje produkt hittar du mer information på sidan för Garantipolicy.

Skapa ett konto

När du skapar ett konto på webbplatsen går du med på att ta ansvar för alla aktiviteter som sker på ditt konto eller med ditt lösenord. Detta innebär att du har ansvar för att hålla ditt lösenord hemligt och att se till att inga obehöriga får tillgång till ditt konto med din dator.

Om du registrerar ett konto på StarTech.com å ett företags eller annan enhets vägnar garanterar du att du har behörighet att godkänna dessa riktlinjer och policyer å deras vägnar.

Vi förbehåller oss rätten att neka service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande.

Vi säljer inte till barn under 18 år. Våra produkter är endast avsedda för att köpas av vuxna. Genom att använda denna webbplats garanterar du att du är 18 år eller äldre. StarTech.com ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå vid felaktigt angiven ålder av en användare av vår webbplats.

 

Informationsnoggrannhet

Produktbeskrivningar och -specifikationer

Vi jobbar hårt för att tillhandahålla korrekt information om våra produkter och tjänster. Emellanåt kan det förekomma typografiska fel, felaktigheter eller utelämningar jämfört med produktbeskrivningar, tekniska specifikationer, priser och tillgänglighet i informationen på vår webbplats. Vi ber om ursäkt för dessa försumligheter och ber dig kontakta oss om du hittar något som är felaktigt.

Eftersom vi vill att all information på vår webbplats ska vara korrekt så förbehåller vi oss rätten att rätta alla fel, felaktigheter eller utelämningar som kan dyka upp och att ändra eller uppdatera information när som helst utan förvarning (även efter en beställning har gjorts).

Priser

Vid felaktigt pris på en vara som du har beställt kontaktar vi dig och väntar med att fortsätta hantera beställningen tills du har godkänt det korrekta priset. Vi gör så gott vi kan för att minimera besväret.

Observera att alla priser på denna webbplats anges i amerikanska dollar (USD), om inget annat anges.

Produktens utseende och färg

Vi jobbar hårt för att garantera att bilderna på produkterna är korrekta, men det händer att en produkts utseende förändras på grund av uppdateringar eller förbättringar.

På grund av faktorer som vi inte kan påverka (t.ex. färginställningarna på din dator eller skärminställningar), kan vi inte garantera att din skärm visar exakt den färg som är avsedd för en viss vara.

Produkttillgänglighet

Alla produkter och tjänster som vi erbjuder beror på tillgänglighet och i det avseendet kan vi inte ge några garantier. Alla produkter på vår webbplats anger antalet enheter I lager som finns tillgängliga för beställning från våra nordamerikanska lager. Om antalet enheter du vill beställa överstiger den siffran så delar vi gärna upp din beställning mellan olika lager.

Vi gör allt vi kan för att garantera att du får dina produkter snabbt, men för sådana situationer då vi måste dela upp beställningen på flera lager kan det ta 1 till 2 veckor extra.

Hyperlänkar

Länkar till andra webbplatser

Länkar från denna webbplats till en eller flera externa webbplatser eller resurser som drivs av tredje part kan förekomma. Dessa länkar är endast för din bekvämlighets skull och innebär inte anknytning till, stöd för eller godkännande av StarTech.com.

Om du lämnar StarTech.com genom att klicka på en länk till en annan webbplats, observera att våra riktlinjer och policyer endast reglerar innehållet på vår webbplats och att vi har ingen kontroll över innehållet på tredje parts webbplats. Läs igenom webbplatsens villkor och policyer, inklusive riktlinjer om integritet och datainsamling.

Länkar till vår webbplats från tredje parts webbplats

Vissa tredje parts webbplatser har länkar till vår webbplats. Dess länkar innebär inte att StarTech.com stödjer eller är anknuten till dessa webbplatser. Vi kan inte kontrollera vilka som länkar till vår webbplats och ansvarar inte för tredje parts webbplatser eller innehåll, annonser, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbplatser.

Copyright

Allt innehåll på denna webbplats, till exempel text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder och videor tillhör StarTech.com och skyddas av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. Du får gärna använda produktbilder för icke-kommersiella ändamål utan begränsning/medgivande, men om du vill sälja våra produkter ser vi helst att du blir en återförsäljare eller distributör, eller kontaktar oss för skriftligt tillstånd.

Copyright© 1985-2018 StarTech.com.

Användande av tredje parts varumärken, skyddade namn och symboler

Referenser till varumärken, registrerade varumärken eller andra skyddade namn/symboler som tillhör tredje part kan förekomma på vår webbplats och har ingen som helst koppling till StarTech.com. Dessa referenser är endast till för illustrativa syften och innebär inte stöd för en produkt eller tjänst av StarTech.com eller stöd för produkt(er) från tredje part.

Oberoende av eventuellt direkt tillkännagivande någon annanstans i detta dokument, tillkännager StarTech.com härmed att alla varumärken, registrerade varumärken, servicemärken och andra skyddade namn och/eller symboler på denna webbplats och tillhörande dokument tillhör deras respektive ägare.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

Juridisk information

Webbplatsens ansvarsfriskrivning

Denna webbplats och allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till garanti att säljaren har rätt att sälja eller garantier för säljbarhet eller garantier för lämplighet för ett visst ändamål. Du godkänner, genom att använda denna webbplats, att du använder webbplatsen på egen risk.

Priser på och information om produkter och tjänster (och erbjudanden) på vår webbplats kan komma att ändras utan förvarning. På grund av ständiga förändringar i datorvärlden och tekniska skillnader mellan våra kunders utrustning kan produktbeskrivningarna och specifikationerna avvika från den tekniska informationen och vi ansvarar inte för bildavvikelser i avseende på storlek, form och färg.

Ansvarsbegränsning

Inte i något fall ansvarar StarTech.coms tjänstemän eller styrelseledamöter, chefer eller medarbetare för indirekta skador, särskilda skador, följdskador eller andra skador, oavsett om det var enligt avtal, en förseelse (inklusive, men inte begränsat till försummelse) eller annat, som uppstår vid användning av eller oförmåga att använda sig av denna webbplats eller det material som finns på, eller är tillgängligt via, denna webbplats. Detta inkluderar, men är inte begränsat till skador som uppstått för att du litat på information från StarTech.com eller skador orsakade av misstag, avbrott, utelämningar, radering av filer eller e-post, fel, defekter, virus, förseningar i verksamhet eller överföringar eller annat prestandafel.

Inte i något fall ska StarTech.coms totala ansvar – oavsett enligt avtal, garanti, förseelse (inklusive aktiv, passiv och tillskriven försummelse), produktansvar, strikt ansvar eller annat – som uppstår vid användning av denna webbplats överskrida det skadestånd som du betalar, om något, till StarTech.com för att få tillgång till denna webbplats.

Lagval och jurisdiktion

StarTech.com driver denna webbplats från sina kontor i provinsen Ontario (Kanada). StarTech.com gör inte gällande att material på denna webbplats är lämpligt utanför USA. Om du använder dig av denna webbplats utanför USA gör du det på eget bevåg och ansvarar själv för överensstämmelse med lokala lagar. Denna webbplats villkor regleras av provinsen Ontarios lagar utan hänsyn till eventuella konflikter med bestämmelser i lagar. Du godkänner att alla allmänna åtal som uppstår på grund av eller relaterat till dessa villkor endast ska lämnas in till länsrätt eller federal domstol i Ontario, Kanada, och härmed ger du oåterkalleligt och villkorslöst ditt samtycke till och underordnar dig den domstolens exklusiva beslutsrätt över eventuella rättegångar eller rättsliga åtgärder gällande dessa villkor.

Ändringar till villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller modifiera villkoren eller policyer på denna webbplats när som helst enligt vårt eget gottfinnande. Om vi ändrar villkoren eller en policy publicerar vi en ny version på webbplatsen och uppdaterar datumet. Ändringar eller modifieringar tas i kraft vid publikation av den reviderade upplagan. För att du ska kunna fortsätta använda denna webbplats efter att ändringar eller modifieringar har publicerats måste du godkänna dessa ändringar eller modifieringar. Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren (och dess datum) och tillämpliga policyer då och då för att förstå de villkor som gäller ditt användande av webbplatsen.

Övriga bestämmelser

Vi förbehåller oss rätten att, utan förvarning och enligt vårt eget gottfinnande, säga upp din möjlighet till att använda denna webbplats och att blockera eller förhindra framtida användning av den. Om en bestämmelse i villkoren skulle visa sig vara oförenlig med lag, ogiltig eller av annat skäl ogenomförbar ska den bestämmelsen anses vara avskiljd från villkoren och inte påverka resten av bestämmelsernas giltighet eller genomförbarhet. Dessa villkor, inklusive tillämpliga policyer på denna webbplats, utgör hela avtalet mellan dig och StarTech.com rörande ämnet som behandlas häri.

Feedback, kommentarer, recensioner och förslag

Din åsikt är väldigt viktig för oss. Vissa delar av vår webbplats låter dig kommentera eller ge feedback och förslag. När du skickar in sådan information anses den icke-konfidentiell och tillhör StarTech.com.

Vi förbehåller oss rätten att använda oss av idéer, koncept, kommentarer, tekniker, bilder, förslag eller meddelanden som du skickar in på vår webbplats, eller skickar till oss på annat vis.

Vänta...
Tillbaka till toppen