Template:
Text Block

StarTech.coms garantipolicy

Teknisk support

StarTech.com erbjuder teknisk support på livstid som en del av StarTech.coms engagemang att leverera ledande lösningar. Om du någonsin behöver hjälp med din produkt, besök vår Supportsida och få tillgång till vårt omfattande utbud av onlineverktyg, dokumentation och hämtningsbara filer.


Garantibyte

För produkter som köpts via återförsäljare och distributörer, se deras returpolicy. Produkter som uppfyller villkoren för retur eller utbyte via den ursprungliga handlaren ska skickas in via handlaren. 
StarTech.com accepterar endast direkt retur av en produkt för utbyte enligt nämnd servicegaranti efter att garantin från den ursprungliga inköpsplatsen har gått ut. 


Kontakta vår tekniska support för servicegaranti utöver den vanliga handelspolicyn. Vår tekniska support kan hjälpa till att lösa problem med produkten, komma med råd och hjälpa dig om din produkt behöver bytas ut.  
Felfria produkter som köpts direkt från StarTech.com kan returneras inom 30 dagar från och med det ursprungliga inköpsdatumet för en återbetalning. För produkter som köpts direkt från StarTech.com och behöver garantisupport, se informationen nedan.

Om du har några frågor angående returprocessen, ring vår kundtjänst på 1-800-265-1844 (Nordamerika), 00-800-7827-8324 (UK och Europa).


Information om garanti

StarTech.com garanterar sina produkter mot defekter i material och tillverkning för de perioder som nämns i den senaste versionen av produktens tekniska specifikation. Under denna period kan produkter returneras för reparation eller för att ersättas av en likvärdig produkt efter vårt gottfinnande. Garantin täcker endast kostnader för delar och arbete. StarTech.com garanterar inte sina produkter mot defekter eller skador som uppstår på grund av missbruk, ändring eller normalt slitage. Garantivillkoren kan endast ändras efter StarTech.coms eget gottfinnande.


Garantivillkor

StarTech.com ansvarar inte för skador på eller förlust av program, data eller löstagbar lagringsmedia. Du ansvarar för att säkerhetskopiera program och data på löstagbara lagringsmedia.


Alla underförstådda garantier som gäller på grund av en tillämplig lag begränsas till villkoren för denna begränsade garanti. Inte i något fall ansvarar StarTech.com för indirekta skador, särskilda skador eller följdskador, inklusive, men inte begränsat till förlust av affärer, vinst, data eller användning, oavsett enligt avtal eller förseelse baserat på en garanti, som uppstår på grund av eller i anslutning till användning av en produkt eller dess prestanda, även om StarTech.com har underrättats om möjligheten av sådana skador.


Du godkänner att reparation, ersättningsprodukt eller återbetalning under servicegarantin som beskrivs här är din enda och exklusiva kompensation för någon överträdelse i StarTech.coms begränsade garanti som beskrivs häri. Om, trots föregående begränsningar, StarTech.com av någon anledning blir ansvarig för skador som du har ådragit dig i anslutning med detta avtal så begränsas StarTech.com ansvar till en summa motsvarande priset produkten köptes för.


Vissa stater eller provinser/jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av indirekta skador eller följdskador på konsumentprodukter. Vissa områden i EU kan dessutom ha nationella eller regionala riktlinjer om obligatoriskt minimum av produktgaranti. I sådana jurisdiktioner kan det hända att uteslutningarna, begränsningarna eller definierade garantiperioder i denna begränsade garanti inte gäller dig. StarTech.com upprätthåller alla nationella eller regionala riktlinjer om obligatoriskt minimum av produktgaranti, då StarTech.coms ursprungliga garanti inte uppfyller minimumet enligt lagen.


Garantilängd

Den ursprungliga kunden som köper StarTech.com-produkten täcks av StarTech.coms garantiprogram för den fastställda garantiperioden som startar vid inköpsdatumet. Om inget inköpsbevis (kvitto eller faktura) kan uppvisas på begäran ansvarar StarTech.com inte för servicegaranti.ponsible for warranty service.


Vad som INTE täcks

Det är viktigt att observera att vår garanti inte är en villkorslös garanti under programmets varaktighet. Alla utbytta delar tillhör StarTech.com. Programmet gäller inte för en produkts mjukvara eller för en produkt som har skadats på grund av en olycka, missbruk, inkorrekt installation användning som inte är i enlighet med produktens specifikationer eller instruktioner, naturkatastrofer, personliga katastrofer eller obehöriga ändringar, reparationer eller modifikationer.


Programmet täcker inte följande fall:


  • Skador orelaterade till tillverkningsfel
  • Olämplig miljö eller användning av produkten enligt StarTech.coms bestämning
  • Alla produkter som har modifierats utan officiellt tillstånd från StarTech.com eller där serienumret eller garantietiketten har vanställts, modifierats eller tagits bort


Skada, försämring eller tekniskt fel som uppstår på grund av:


  • Olycka, missbruk, försummelse, eld, vatten, blixtnedslag eller andra naturfenomen, kommersiell eller industriell användning, obehörig modifikation av produkten eller misslyckande att följa medföljande instruktioner
  • Tredje parts produkter som använder sig av komponenter från StarTech.com täcks inte av garantin. Kontakta din säljare eller tillverkare för information om service
  • Alla leveransskador (reklamationer MÅSTE lämnas till transportföretaget)
  • Icke-godkända reparationer på en produkt från StarTech.com ogiltigförklarar garantin


StarTech.com förbehåller sig rätten att vägra ge service för en produkt som har ändrats, modifierats eller reparerats av icke-StarTech.com-personal.


StarTech.com garanterar inte att denna produkt möter dina krav. Det är ditt ansvar att avgöra lämpligheten för denna produkt för ditt ändamål.


Avgifter för avlägsnande eller installation

Du ansvarar för kostnaden för att transportera produkten till StarTech.com. StarTech.com står för kostnaden för att returnera en produkt till dig.

StarTech.com förbehåller sig rätten byta ut produkten mot en produkt med likvärdig prestanda när som helst enligt eget gottfinnande.


Ansvarsbegränsning

Inte i något fall ska StarTech.com Ltd:s och StarTech.com USA LLP:s (eller deras tjänstemän eller styrelseledamöter, chefer, medarbetare eller agenter) ansvara för skador (direkta eller indirekta skador, särskilda skador, straffskador, tillfälliga skador följdskador eller andra skador), förlust av vinst, förlust av affärer eller andra penningförluster som uppstår på grund av eller relaterat till användning av produkten överstiga det faktiska priset som betalats för produkten.

Vänta...
Back to top